Цели на сдружение Свят без граници
Нашето сдружение
  Свят без граници  

  Цели  

Нашата мисия:

Основна мисия на сдружение "Свят без граници" е формиране на общност от прогресивно мислещи млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество. 

Нашата визия:

Визията на сдружение "Свят без граници" е основана на схващането, че ромите трябва да бъдат овластена група, която има своето място и участва наравно с всички други социални групи в обществото.

Нашите основни цели:

 • Подпомагане и личностно изграждане и развитие на ромите като свободни личности, обогатяване на знанията на младите в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовната област, държавното, стопанско управление и други области на науката, културата, образованието и изкуството.
 • Популяризиране на висшето и средно образование сред ромската етническа общност.
 • Овластяване на ромската общност чрез извеждането на ромите от положението на жертва и консуматорство.
 • Реализиране на практически програми и проекти за промяна на ромската общност и превръщането им в заинтересована и граждански активна страна, която знае пред какво я изправят гражданските й права и отговорности.

Защо сме уникални?

Уникалността на подходите, методите, проектите и програмите, които реализира сдружение "Свят без граници" се дължи на факта, че са изработени и се изпълняват от ромски експерти, ромски професионалисти и ромски парапрофесионалисти директно в общността.  

Предмет на дейност:

 • Подготовка и реализиране на практически програми и проекти.
 • Сътрудничество с други юридически и физически лица.
 • Организиране и провеждане на обучителни курсове и семинари.
 • Организиране на срещи и конференции за обмяна на опит с други младежки организации.
 • Стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност, посочен по-горе, като приходите се използват за постигане на определените цели и задачи.

Принципи на работа:

 • Прозрачност.
 • Експертност.
 • Отговорност.
 • Толерантност.
 • Коректност.
 • Екипност.
 • Качествено изпълнение на поставените задачи.

  Проекти на Свят без граници  

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!