Публикации на сдружение Свят без граници
Нашето сдружение
  Свят без граници  

  Публикации  

В този раздел можете свободно да сваляте и ползвате интелектуалните продукти, които са изработени от екипа на сдружение "Свят без граници" по различни проекти. Можете да ги ползвате за Вашата работа, като коректно цитирате авторите и сайта, на който са публикувани.

Проект № BG05M9OP001-2.056-0001-2014BG05M2OP001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора”

Проект BGLD-2.003-0008 „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“, процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст", финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021

Проект BGLD-3.002-0021 „Хъб за социално включване Стамболийски“, процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021

Доклад за проучване на обществените нагласи по отношение на ромското малцинство в Община Стамболийски - изходно ниво

Доклад за проучване на обществените нагласи по отношение на ромското малцинство в Община Стамболийски - входно ниво

Доклад за базово проучване на социалните дистанции и стереотипите към ромските общности в Община Стамболийски

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ с ДБФП BG05M9OP001-2.104-0005, по процедура МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

Наръчник "Моите права. Основни права и възможности в сферите: образование, заетост, здравни и социални услуги". 

Проект "Фабрика за постижения", финансиран от Фондация "Лъчезар Цоцорков"

  • Малка книжка с истории
  • Фабрика за постижения. Педагогически опит в прилагането на социално-емоционално учене в мултикултурна образователна среда (1-4 клас)

 

 

 

  Проекти на Свят без граници  

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!