Фестивал „Сърцето на Балкана“
Новини от
  Свят без граници  
  Фестивал „Сърцето на Балкана“  
Фестивал „Сърцето на Балкана“

17.11.2022
Фестивал „Сърцето на Балкана“

В изпълнение на дейностите по Проект "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи" на "МИГ - Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана", възложен на фирма "Тера Трейд" ЕООД и нает подизпълнител СНЦ "Свят без граници", на 17.11.2022 г. предстои провеждането на въвеждащо обучение за традициите и обичаите при ромската общност и фестивал за толерантността.

В една от дейностите относно превенцията на отпадане от училище и реинтеграция в образователната система на деца и младежи, СНЦ "Свят без граници" ще организира фестивал „Сърцето на Балкана“ на територията на община Дряново, с участието на представители на образователни и културни институции, работещи на територията на общината. Планирано е фестивалът да се проведе на 17.11.2022 г. в големия салон на НЧ „Развитие-1869“ от 15.30 ч., като преди това от 13:30 ч. в Ритуалната зала на общината ще се проведе "Въвеждащо обучение за култура, традиции и обичаи при ромската общност".

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!