Училище за родители на деца от детските градини и училища в мултикултурна образователна среда
Новини от
  Свят без граници  
  Училище за родители на деца от детските градини и училища в мултикултурна образователна среда  
Училище за родители на деца от детските градини и училища в мултикултурна образователна среда

31.08.2023
Училище за родители на деца от детските градини и училища в мултикултурна образователна среда

В навечерието на новата учебна година екипът на сдружение "Свят без граници" има удоволствието да обяви публикацията на две ключови книги, предназначени за учители и образователната общност. Тези нови издания са създадени, за да подпомогнат учителите в тяхната непрекъсната мисия за обогатяване, улесняване и разширяване на работата с родителите. 

Книга 1: "Училище за родители на деца от детските градини в мултикултурна образователна среда" представя обновени методи и стратегии за подобряване на работата с родителите. Авторът доц. д-р Милена Илиева разглежда важни аспекти на образованието и предоставя практични инструменти и ресурси, които могат да бъдат лесно приложени в детската градина.

Книга 2: "Училище за родители на деца от училищата в мултикултурна образователна среда" е вдъхновяващо четиво, което разглежда съвременните  възможности пред учителите при работа с ромски родители. Авторът Георги Павлов споделя ролеви игри и сценарии, които могат да бъдат ценни за всеки учител.

Иновативното и в двете книги е използването на изкуствен интелект ChatGPT при генерирането на някои идеи- приказки, покани, сценарии за родителски срещи. 

Считаме, че тези две книги представляват ценен ресурс за образователната общност и искрено се надяваме да насърчат учителите да не се отказват пред трудностите и да достигат нови  постижения в работата си с ромската общност.

Интелектуалните продукти са безплатни, достъпни на сайта на сдружение "Свят без граници" в раздел "Публикации" и са създадени като част от Дейност 5 „Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище“ по проект № BG05M9OP001-2.056-0001-2014BG05M2OP001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора”. 

Тази новина се отнася за проект Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“

Вижте проекта

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!