Проведе се обществена дискусия на тема „Развитие на местната общност"
Новини от
  Свят без граници  
  Проведе се обществена дискусия на тема „Развитие на местната общност"  
Проведе се обществена дискусия на тема „Развитие на местната общност"

23.02.2023
Проведе се обществена дискусия на тема „Развитие на местната общност"

Сдружение с нестопанска цел „ Свят без граници“, в качеството си на партньор на Община Стара Загора по Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“ проведе публично събитие - дискусия по текущото изпълнение на договор по Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“.

Събитието се проведе в сградата на ММЦМДР – Ст. Загора. В обществената дискусия се включиха 63 участници- представители на ромската общност в общината, детски градини, училища, заинтересовани институции и други. На обществената дискусия присъства и г-жа Иванка Сотирова, зам.кмет на Община Стара Загора и ръководител на проекта. Тя приветства участниците и подчерта приноса на Европейския съюз, и на проекта в дейностите за преодоляване на реалните проблеми пред интеграцията на ромите.

Обсъждаха се следните подтеми:

  • Анализ на проблемите на общността
  • Толерантност
  • Емпатия
  • Дискриминация
  • Негативни стереотипи спрямо ромската общност

Гост-лекторът по интересен начин за аудиторията представи най-важните проблеми пред ромската общност, които пречат на пълноценната интеграция. Интерактивният начин на представянето и дискутирането на понятията „толерантност“, „емпатия“ и „дискриминация“ ангажираха участниците в събитието. Присъстващите споделиха колко е важно познаването на другия за да може приобщаването да бъде ефективно.

Неформалните разговори на кафе бяха трибуна за споделяне на добри практики на интеграцията на ромската общност.

Тази новина се отнася за проект Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“

Вижте проекта

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!