Проведе се обществена дискусия на тема „Проблеми пред интеграцията на ромската общност и преодоляване на съществуващи стереотипи“
Новини от
  Свят без граници  
  Проведе се обществена дискусия на тема „Проблеми пред интеграцията на ромската общност и преодоляване на съществуващи стереотипи“  
Проведе се обществена дискусия на тема „Проблеми пред интеграцията на ромската общност и преодоляване на съществуващи стереотипи“

07.04.2023
Проведе се обществена дискусия на тема „Проблеми пред интеграцията на ромската общност и преодоляване на съществуващи стереотипи“

Сдружение с нестопанска цел „ Свят без граници“, в качеството си на партньор на Община Стара Загора по Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“, проведе публично събитие - дискусия по текущото изпълнение на договор по Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“ на тема „Проблеми пред интеграцията на ромската общност и преодоляване на съществуващи стереотипи“.

Събитието се проведе в ММЦДМР – Ст. Загора. Обществената дискусия беше открита от г-жа Надежда Чакърова зам.кмет на Община Ст. Загора и ръководител на проекта. В обществената дискусия се включиха 64 представители на ромската общност в общината, училища, студенти от Тракийски университет, заинтересовани институции и други. Гост – лекторът беше Стефан Стефанов, дългогодишен сътрудник на Сдружение „Свят без граници“. Той представи интересни факти и събития от ромската история, бит и култура. Наблегна на опознаването на общността като важен фактор за преодоляване на негативните стереотипи.

На дискусията се представиха добри примери от ромската общност в сферата на бизнеса, науката и изкуството. Представи се стихотворение на известния поет Усин Керим. 

Неформалните разговори на кафе бяха трибуна за споделяне на добри практики на интеграцията на ромската общност.

Тази новина се отнася за проект Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“

Вижте проекта

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!