Проведе се обществена дискусия на тема „Моите права"
Новини от
  Свят без граници  
  Проведе се обществена дискусия на тема „Моите права"  
Проведе се обществена дискусия на тема „Моите права"

23.03.2023
Проведе се обществена дискусия на тема „Моите права"

Сдружение с нестопанска цел „ Свят без граници“, в качеството си на партньор на Община Стара Загора по Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“, проведе публично събитие - дискусия по текущото изпълнение на договор по Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“ на тема "Моите права".

Събитието се проведе в залата на Адвокатска колегия – Ст. Загора. В обществената дискусия се включиха 61 представители на ромската общност в общината, училища, заинтересовани институции и други.

На обществената дискусия гост-лектор беше г-жа Златина Йовчева – председател на Адвокатска колегия  гр. Ст. Загора. Тя представи по интригуващ начин адвокатската професия и плавно премина към правата и задълженията на гражданите и в частност на ромската общност. Значително внимание се отдели на Комисията за защита от дискриминация и начините на подаване на жалба.  Коментираха се принципите за равноправие и недискриминация. Дадоха се примери на роми от различни поколения в сферата на правото.

На дискусията се разясниха основните права в сферите на образованието, заетостта, социалните и здравните услуги, начините за защита на законните интереси на гражданите, и в частност на ромската общност.

Неформалните разговори на кафе бяха трибуна за споделяне на добри практики на интеграцията на ромската общност.

Тази новина се отнася за проект Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“

Вижте проекта

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!