Преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Проблеми и предизвикателства пред ромската общност
Новини от
  Свят без граници  
  Преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Проблеми и предизвикателства пред ромската общност  
Преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Проблеми и предизвикателства пред ромската общност

17.12.2022
Преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Проблеми и предизвикателства пред ромската общност

На 17.12.2022 год. в гр. Дряново на ул. „Шипка“ № 96 се проведе публично събитие в изпълнение на договор по процедура МИГ „Дряново-Трявна – В сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ ДБФП BG05M 9OP001-2.104-0005 на тема: „Преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Проблеми и предизвикателства пред ромската общност“. На събитието присъстваха представители на етническите малцинства, образователни институции, образователни експерти и заинтересовани страни, работещи на територията на Община Дряново. В дискусията се анализираха основните проблеми на ромската общност и последиците от социалното изключване.  В дискусията се засегнаха много голяма част от проблематиката, пред която са изправени представителите етническите малцинства, които със своите въпроси предизвикаха интерес към представените теми.

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!