Покана
Новини от
  Свят без граници  
  Покана  
Покана

03.12.2022
Покана

Покана

                                                                                

За публично събитие по текущото изпълнение на договор по процедура МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

 

Уважаеми госпожи и господа,

Бенефициент: ТЕРА ТРЕЙД ЕООД и Сдружение с нестопанска цел „ Свят без граници“, в качеството си на изпълнител по „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“,  BG05M9OP001-2.104-0005, организира провеждането на публично събитие - форум по текущото изпълнение на договор по процедура МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“. На форума са поканени  родители, представители на образователни институции и образователни експерти, работещи на територията на Община Дряново.

Тема на събитието: „Семейно планиране и отговорно родителство“

Дата на провеждане: 03.12.2022 год. /събота/

Час на събитието : 16:30 часа

Място : гр. Дряново, ул. „Шипка“ № 96

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!