ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“
Новини от
  Свят без граници  
  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“  
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

17.12.2022
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Бенефициент: ТЕРА ТРЕЙД ЕООД и Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“, в качеството си на изпълнител по „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“,  BG05M9OP001-2.104-0005, организира провеждането на публично събитие по текущото изпълнение на договор по процедура МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“. На събитието са поканени  родители, представители на етнически общности, образователни институции и образователни експерти, работещи на територията на Община Дряново.

Тема на събитието: „Преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Проблеми и предизвикателства пред ромската общност“

Дата на провеждане: 17.12.2022 год. /събота/

Час на събитието : 16:30 часа

Място : гр. Дряново, ул. „Шипка“ № 96

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!