Покана за публично събитие на тема "Развитие на местната общност"
Новини от
  Свят без граници  
  Покана за публично събитие на тема "Развитие на местната общност"  
Покана за публично събитие на тема "Развитие на местната общност"

08.02.2023
Покана за публично събитие на тема "Развитие на местната общност"

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.056-0001 „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ – УСПЕШЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Сдружение с нестопанска цел „ Свят без граници“, в качеството си на партньор на Община Стара Загора по Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“, организира провеждането на публично събитие - дискусия по текущото изпълнение на договор по Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“. На събитието са поканени представители на Община Стара Загора, на местната общност, на заинтересовани лица и други работещи институции на територията на Община Стара Загора.

Тема на събитието: „Развитие на местната общност“

Дата на провеждане: 23.02.2023 год. /четвъртък/

Час на събитието: 14:30 часа

Място: гр. Стара Загора, Международен младежки център, бул. „Цар Симеон Велики“ № 55 /бивше кино „Ж.Диманов“/

 

ПРОГРАМА

За публично събитие - дискусия

„РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ“

 

14:30 – 15:00 часа Регистрация с кафе-пауза.

15:00 – 15:15 часа Откриване на събитието. Приветствие на участниците.

15:15 – 15:45 часа Анализ на проблемите на общността. Толерантност, емпатия, дискриминация. Негативни стереотипи спрямо ромската общност.

15:45 – 16:15 часа Дискусия.

16:15 – 16:30 часа Обратна връзка.

16:30 – 17:00 часа Неформални разговори на кафе.

Тази новина се отнася за проект Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“

Вижте проекта

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!