Покана за публично събитие на тема "„Проблеми пред интеграцията на ромската общност и преодоляване на съществуващи стереотипи“
Новини от
  Свят без граници  
  Покана за публично събитие на тема "„Проблеми пред интеграцията на ромската общност и преодоляване на съществуващи стереотипи“  
Покана за публично събитие на тема "„Проблеми пред интеграцията на ромската общност и преодоляване на съществуващи стереотипи“

25.03.2023
Покана за публично събитие на тема "„Проблеми пред интеграцията на ромската общност и преодоляване на съществуващи стереотипи“

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.056-0001 „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ – УСПЕШЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Сдружение с нестопанска цел „ Свят без граници“, в качеството си на партньор на Община Стара Загора по Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“, организира провеждането на публично събитие - дискусия по текущото изпълнение на договор по Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“. На събитието са поканени представители на Община Стара Загора, на местната общност, на заинтересовани лица и други работещи институции на територията на Община Стара Загора.

Тема на събитието: „Проблеми пред интеграцията на ромската общност и преодоляване на съществуващи стереотипи“

Дата на провеждане: 07.04.2023 год. /петък/

Час на събитието: 15:00 часа

Място: гр. Стара Загора, Международен младежки център, бул. „Цар Симеон Велики“ № 55 /бивше кино „Ж. Диманов“/

 

ПРОГРАМА За публично събитие - дискусия

„Проблеми пред интеграцията на ромската общност и преодоляване на съществуващи стереотипи“

14:30 – 15:00 часа Регистрация с кафе-пауза.

15:00 – 15:15 часа Откриване на събитието. Приветствие на участниците.

15:15 – 15:45 часа Институцията в помощ на общността.

15:45 – 16:15 часа Представяне на ромската история, бит и културни особености.

16:15 – 16:45 часа Дискусия по настоящи проблеми на ромската общност в сферата на образованието и здравеопазването в община Стара Загора.

16:45 – 17:00 часа Обратна връзка.

17:00 – 17:30 часа Неформални разговори на кафе.

Тази новина се отнася за проект Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“

Вижте проекта

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!