Покана за публично събитие на тема "Моите права"
Новини от
  Свят без граници  
  Покана за публично събитие на тема "Моите права"  
Покана за публично събитие на тема "Моите права"

02.03.2023
Покана за публично събитие на тема "Моите права"

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.056-0001 „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ – УСПЕШЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Сдружение с нестопанска цел „ Свят без граници“, в качеството си на партньор на Община Стара Загора по Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“, организира провеждането на публично събитие - дискусия по текущото изпълнение на договор по Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“. На събитието са поканени представители на Община Стара Загора, на местната общност, на заинтересовани лица и други работещи институции на територията на Община Стара Загора.

Тема на събитието: „Моите права“

Дата на провеждане: 23.03.2023 год. /четвъртък/

Час на събитието: 13:30 часа

Място: гр. Стара Загора, Адвокатска колегия, ул. „Пазарска“ № 2

 

 

ПРОГРАМА

За публично събитие - дискусия „Моите права“

 

13:30 – 14:00 часа Регистрация с кафе-пауза.

14:00 – 14:15 часа Откриване на събитието. Приветствие на участниците.

14:15 – 14:45 часа Моите права: Основни права и възможности в сферите на: Образование, Заетост, Социални и здравни услуги. Правата и задълженията на ромската общност. Принципи на недискриминация.

14:45 – 15:15 часа Дискусия.

15:15 – 15:30 часа Обратна връзка.

15:30 – 16:00 часа Неформални разговори на кафе.

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!