Обява за набиране на проектни предложения Кампания "Re-Activate"
Новини от
  Свят без граници  
  Обява за набиране на проектни предложения Кампания "Re-Activate"  
Обява за набиране на проектни предложения Кампания "Re-Activate"

20.12.2023
Обява за набиране на проектни предложения Кампания "Re-Activate"

1. Контекст

Проектът BOLSTER, стартиран в края на 2022 г., се съсредоточава върху седем целеви региона, подлежащи на декарбонизация и справедлив преход. Основната му цел е подпомагането на създаването на местни многостранни форуми и ангажирането на различни местни заинтересовани страни, особено организациите, представляващи маргинализирани групи (MG) в местния справедлив преход. В средата на 2023 г., BOLSTER стартира програма за изграждане на капацитет за по-добро ангажиране на членовете на форума, включително представители на местните групи, чрез обучение и практически посещения. Кампанията "Re-Activate" е продължение на програмата за обучение за изграждане на капацитет.

 

1.2 Цел на кампанията "Re-Activate"

Целта е да се увеличи ангажираността на местните многостранни форуми и членовете на общността в процеса на вземане на решения в тяхната общност и регион, като се подкрепят техните съвместни общностни проекти, адресиращи местните предизвикателства на справедливия преход. Уменията, придобити по време на обучението, се предвижда да бъдат използвани при реализацията на малки и средни социални проекти във всяка целева област. Проектът BOLSTER ще предложи до 10 000 евро за подкрепа на съвместен общностен проект(и) във всяка целева област.

 

1.3 Времева линия:

- Декември 2023: Стартиране на призива за общностни проекти.

- Януари - Февруари 2024: Разработване на идеи за проекти и подготовка на проектното предложение.

Краен срок за получаване: 29.02.2024 г. на хартиен носител в офиса на сдружение "Свят без граници" или на електронен носител до Милена Илиева, член на Управителния съвет на сдружение "Свят без граници".

- Началото на март 2024: Консултация на идеята за проекта с местните общности и корекции.

- Април-Декември 2024: Изпълнение на проектите.

- Януари-Февруари 2025: Отчитане на изпълнението на проекта (финансов отчет от организацията, наративен/дейностен отчет, оправдание на активността).

 

 

1.4 Бюджет на проекта:

За всяка регион са отпуснати до 10 000 EUR, които ще подкрепят:

- Един проект на регион до 10 000 EUR

ИЛИ

- Няколко микропроекта на регион с максимален бюджет от 3 500 EUR за един микропроект. Кумулативният бюджет за тези проекти не трябва да надвишава 10 000 EUR.

 

Покана за участие

Това е уникална възможност за всички участници да допринесат за устойчивото развитие на своите общности и да реализират идеи, които адресират ключови предизвикателства на справедливия преход в техните региони.

 

Нека заедно работим за постигането на по-зелено и справедливо бъдеще за всички!

 

За повече информация и как да се включите, моля, свържете с Милена Илиева, сдружение „Свят без граници“. Очакваме вашите иновативни идеи и проектни предложения!

Формулярът за участие в Кампанията "Re-Activate" е достъпен тук.

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!