Обява за доставка на офис консумативи
Новини от
  Свят без граници  
  Обява за доставка на офис консумативи  
Обява за доставка на офис консумативи

20.09.2022
Обява за доставка на офис консумативи

Предмет на настоящата обява са периодични доставки на канцеларски материали и копирна хартия, съгласно посоченото в техническата спецификация и във връзка с изпълнението на Дейност 1 и Дейност 3 на партньора сдружение „Свят без граници“ по проект BGLD-3.002-0021 „Хъб за социално включване Стамболийски“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

 

Техническа спецификация

№ по ред

Описание

Мярка

Брой единици

1.

Хартия копирна Double А4, 500 л.

Бр.

1

2.

Тонер касети, съвместими HP

Бр.

1

3.

Джоб за документи, кристал А4, 90 микр.

Бр.

1

4.

Класьор

Бр.

1

 

Необходими документи

  1. Оферта – не е необходим образец

 

Срок и място за подаване на документи

Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 29.09.2022 г. включително в Здравно-социален център – Стара Загора с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Витоша“ № 23, сдружение „Свят без граници“.

Тел. за контакт 0878700509

За кандидати, които не са от гр. Стара Загора, документи се изпращат чрез пощенски/куриерски услуги на посочения адрес.

 

Ред и начин за провеждане на подбора

Подборът протича в два етапа:

Етап 1. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.

Етап 2. Класирането на офертите се извършва по критерий – най-ниска цена. Сключване на договор с кандидат за доставка на канцеларски материали и копирна хартия.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и се свърза с класираните кандидати за съответната длъжност.

Тази новина се отнася за проект Проект № BGLD-3.002-0021 "Хъб за социално включване Стамболийски"

Вижте проекта

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!