Наръчник „Моите права – основни права и възможности в сферите: образование, заетост, здравни и социални права“
Новини от
  Свят без граници  
  Наръчник „Моите права – основни права и възможности в сферите: образование, заетост, здравни и социални права“  
Наръчник „Моите права – основни права и възможности в сферите: образование, заетост, здравни и социални права“

01.12.2022
Наръчник „Моите права – основни права и възможности в сферите: образование, заетост, здравни и социални права“

В връзка с изпълнение на Дейност 5  „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване на информираността относно социалните и здравните права“ по договор по процедура МИГ „Дряново-Трявна – В сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ ДБФП BG05M 9OP001-2.104-0005 беше изготвен и издаден наръчник „Моите права – основни права и възможности в сферите: образование, заетост, здравни и социални права“. При представянето на Наръчника присъстваха представители на етническите малцинства, образователни институции, образователни експерти и заинтересовани страни, работещи на територията на Община Дряново, които с нескрит интерес се запознаха с представените материали.

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!