Наръчник на добрите практики. Как да подходим?
Новини от
  Свят без граници  
  Наръчник на добрите практики. Как да подходим?  
Наръчник на добрите практики. Как да подходим?

30.04.2024
Наръчник на добрите практики. Как да подходим?

Наръчникът е изготвен от сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“- Стара Загора, като част от дейностите по проекта. Съдържа четири части. Първата част съдържа общи постановки за мултикултурната образователна среда, функции и подходи на мултикултурното възпитание и образование, мултикултурната компетентност на педагога и модел за интеркултурна компетентност. Разгледаните теми са актуални и в пряка връзка с предоставянето на комплексни грижи.

Втората част на Наръчника представя обща информация за проект № BGLD-2.003-0008 "Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора" и подходът на Община Стара Загора при реализирането му. Тази глава представлява интерес за широка аудитория - общински администрации, неправителствени организации, работещи в сферата на приобщаването в мултикултурна среда (не само образователна), медиатори, педагози, социални работници.

Третата част съдържа концепцията на изследването, анализ, обобщения и изводи от полуструктурираните интервюта и описанието на случай с извадка от целевата група на проекта. Тук правят впечатление освен казусите, които са представени и обобщенията от усещанията на участниците в проекта с проведено изследване на вход-междинна оценка и изход.

Четвъртата част на Наръчника препраща към обяснения на термините, списък със съкращенията, препоръчителна литература за ромското приобщаване, допълнителни ресурси и контактна информация. Тя е полезният инструмент за предоставящите услуги на „различните“ общности.

Наръчникът е достъпен за безплатно ползване в раздел "Публикации".

< Всички новини

  Други новини  
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!