кампания в действие 
Проект № BGLD-3.002-0021 "Хъб за социално включване Стамболийски"

Проект № BGLD-3.002-0021 "Хъб за социално включване Стамболийски"

период: 30.06.2022 - 30.06.2024
статус: предстояща кампания
къде: Проект BGLD – 3.002-0021 „Хъб за социално включване Стамболийски“ е финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2014 – 2021 г. Проектът е на стойност 1 564 663, 47 лева и ще се реализира в рамките на 2 години. Партньори в изпълнението на проекта са Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора и Cross-Cultural Introduction AS – Норвегия.

  Подробна информация за проекта 

С разработването и изпълнението на този проект целта е посрещане на наболелите проблеми на маргинализираните малцинства в община Стамболийски, които са залегнали и в основата на Стратегията на област Пловдив за интегриране на ромите в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021 – 2030/. Дейностите по проекта обхващат деца от 0 до 6 години и техните семейства, деца и младежи в училищна възраст и възрастни представители на ромското малцинство.

В рамките на проекта се предвижда да бъде създаден хъб /център/ за функционално свързани здравни, социални и образователни услуги в подкрепа на маргинализиране на малцинства. За целта ще се извърши подходящ ремонт на сградата на Домашния социален патронаж, където ще се разположи новосъздаденият хъб. Освен това ще се пригодят и оборудват специални помещения за работа с деца в 5 детски градини в общината. За най-малките ще се обособят в налични за целта помещения спортно-игрови салони и открити спортни площадки, които ще бъдат оборудвани със специално спортно-техническо оборудване и методически пособия, където чрез прилагането на иновативни методи ще се изграждат фундаментални за децата умения под формата на различни игри за социализация и интеграция в условията на мултикултурното общество с акцент върху усъвършенстване на речевите умения по български език. Педагози, социални работници, ромски, здравни и образователни медиатори ще работят с децата и техните родители.

  Новини свързани с проекта  

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!