Готови за училище 2017-2018 
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност

Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност

период: 01.01. - 31.10.2012
статус: Текущ

  Подробна информация за проекта 

Програмна област „Здравеопазване”


Компонент 5 „ Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност”

Сдружение "Свят без граници" е подизпълнител по проекта.

Цел на проекта : Задържане ниското ниво на разпространение на туберкулоза в България и доизграждане на съществуващите структури, ангажирани с проблематиката на туберкулозата чрез провеждане на ефективни интервенции сред уязвимите групи и осигуряване на достъп на целевите групи и хората до грижи и качествено лечение.

Дейности по проекта : Здравно образование и социални умения, консултиране за превенция на туберкулозата, пренасочване и придружаване за медицинско обслужване.

Услугите се предоставят: на територията на област Стара Загора, на терен и в офис № 2 „Здравно-социален център „Свят без граници”, квартал „Лозенец”, град Стара Загора.

Екип: Координатор, сътрудници на терен, патронажни сестри, счетоводител.

Период на реализация: 01.01.2012г.- 31.10.2012г.

Финансиране: Министерство на здравеопазването на Република България чрез Глобален Фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Договор №: РД29-813/01.06.2012г.

Бюджет: 16 240 евро (шестнадесет хиляди двеста и четиридесет евро)
 

  Снимки от проекта  

Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромска общност
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!