Готови за училище 2017-2018 
Подобряване и развитие на модели и подходи за насърчаване на ранното детско образование във високорискови общности

Подобряване и развитие на модели и подходи за насърчаване на ранното детско образование във високорискови общности

период: 23.05.2012 - 22.05.2013
статус: Текущ
къде: на територията на област Стара Загора, на терен и в офис № 1 „Междупоколенческа къща „Свят без граници”, квартал „Лозенец”, град Стара Загора

  Подробна информация за проекта 

Програмна област „Образование”
 
Проект „ Подобряване и развитие на модели и подходи за насърчаване на ранното детско образование във високорискови общности”
Сдружение "Свят без граници" е изпълнител по проекта.
Цел на проекта : Проекта цели да намали риска от отпадане от училище и последствията от него. Програмата е насочена към повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст и насърчаване на родители и неформални лидери от общността да се включат в образователните процеси.
Дейности по проекта : Дейностите са обособени в три компонента и цлят завършеност и комплексност на услугите: 1) по посока на създаване на възможности за равен старт на деца от общността за превенция на отпадането от училище и по-добра социална интеграция; 2) подобряване разбирането на ромските родители в пътя на вземане на адекватни решения за децата им; 3) подкрепа на децата, които са изведени в детски градини и училища. 
Услугите се предоставят: на територията на област Стара Загора, на терен и в офис № 1 „Междупоколенческа къща „Свят без граници”, квартал „Лозенец”, град Стара Загора.
Екип: Координатор, методист, педагози, общностни работници, счетоводител.
Период на реализация: 23.05.2012г.- 22.05.2013г.
Финансиране: Фондация Америка за България.
Договор №: DIS.0058.20111201
Бюджет: 64 000 (шестдесет и четири хиляди лева)
 

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.  Основана през 2008 фодина, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

The America for Bulgaria Foundation assists in building and strengthening a vibrant market economy and democratic society in Bulgaria, helping the country to realize its full potential as a successful, modern European nation. Founded in 2008, the ABF is a successor to the Bulgarian American Enterprise Fund, an investment fund created by the U.S. government acting through the U.S. Agency for International Development. The grants provided by ABF build on the legacy of goodwill and friendship that exists between the American people and the citizens of Bulgaria.  

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!