Готови за училище 2017-2018 
Подобряване достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висок риск

Подобряване достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висок риск

период: 01.03. - 30.09.2012
статус: Текущ
къде: Здравно-социален център „Свят без граници”
квартал „Лозенец”, град Стара Загора

  Подробна информация за проекта 


Програмна област „Здравеопазване”
 
Компонент 4 „ Подобряване достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висок риск: бежанци и лица, търсещи убежище, младежи в риск, интравенозни наркомани, лица с алкохолна зависимост”

Сдружение "Свят без граници" е подизпълнител по проекта.

Цел на проекта : Задържане ниското ниво на разпространение на туберкулоза в България и доизграждане на съществуващите структури, ангажирани с проблематиката на туберкулозата чрез провеждане на ефективни интервенции сред уязвимите групи и осигуряване на достъп на целевите групи и хората до грижи и качествено лечение.

Дейности по проекта : Здравно образование и социални умения, консултиране за превенция на туберкулозата, пренасочване и придружаване за медицинско обслужване.

Услугите се предоставят: на територията на област Стара Загора, на терен и в офис № 2 „Здравно-социален център „Свят без граници”, квартал „Лозенец”, град Стара Загора.

Екип: Координатор, сътрудници на терен, патронажни сестри, счетоводител.

Период на реализация: 01.03.2012г.- 30.09.2012г.

Финансиране: Министерство на здравеопазването на Република България чрез Глобален Фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Договор №: РД29-812/01.06.2012г.

Бюджет: 5 284 евро (пет хиляди двеста осемдесет и четири евро)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!