Готови за училище 2017-2018 
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност

Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност

период: 01.01. - 31.12.2012
статус: Текущ
къде: Здравно-социален център „Свят без граници”
квартал „Лозенец”, град Стара Загора

  Подробна информация за проекта 

Програмна област "Здравеопазване"


Компонент 5 „ Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност, които са в най-голям риск (на мъзраст 15-25 години) чрез увеличаване на обхвата на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността”

Сдружение "Свят без граници" е подизпълнител по проекта.

Цел на проекта : Задържане ниското ниво на разпространение на ХИВ в България и доизграждане на съществуващите структури, ангажирани с проблематиката на ХИВ чрез провеждане на ефективни интервенции сред уязвимите групи и осигуряване на достъп на целевите групи и хората до грижи и качествено лечение.

Дейности по проекта : Здравно образование и социални умения, консултиране за превенция на туберкулозата, пренасочване и придружаване за медицинско обслужване.

Услугите се предоставят: на територията на област Стара Загора, на терен и в офис № 2 „Здравно-социален център „Свят без граници”, квартал „Лозенец”, град Стара Загора.

Екип: Координатор, сътрудници на терен, местни експерти, счетоводител.

Период на реализация: 01.01.2012г.- 31.12.2012г.

Финансиране: Министерство на здравеопазването на Република България чрез Глобален Фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Договор №: РД29-544/03.05.2012г.

Бюджет: 24 611 евро (двадесет и четири хиляди шестотин и единадесет евро)

  Снимки от проекта  

Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!