Изпълнен проект 
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност

Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност

период: 01.01. - 31.12.2012
статус: приключила кампания
къде: Здравно-социален център „Свят без граници”
квартал „Лозенец”, град Стара Загора

  Подробна информация за проекта 

Програмна област "Здравеопазване"


Компонент 5 „ Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност, които са в най-голям риск (на мъзраст 15-25 години) чрез увеличаване на обхвата на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността”

Сдружение "Свят без граници" е подизпълнител по проекта.

Цел на проекта : Задържане ниското ниво на разпространение на ХИВ в България и доизграждане на съществуващите структури, ангажирани с проблематиката на ХИВ чрез провеждане на ефективни интервенции сред уязвимите групи и осигуряване на достъп на целевите групи и хората до грижи и качествено лечение.

Дейности по проекта : Здравно образование и социални умения, консултиране за превенция на туберкулозата, пренасочване и придружаване за медицинско обслужване.

Услугите се предоставят: на територията на област Стара Загора, на терен и в офис № 2 „Здравно-социален център „Свят без граници”, квартал „Лозенец”, град Стара Загора.

Екип: Координатор, сътрудници на терен, местни експерти, счетоводител.

Период на реализация: 01.01.2012г.- 31.12.2012г.

Финансиране: Министерство на здравеопазването на Република България чрез Глобален Фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Договор №: РД29-544/03.05.2012г.

Бюджет: 24 611 евро (двадесет и четири хиляди шестотин и единадесет евро)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Прочети повече Разбрах!