Готови за училище 2017-2018 

Готови за училище 2017-2018

период: 01.08.2017 - 31.07.2018
статус: Текущ
къде: Проектът се реализира на територията на областите Стара Загора, Сливен и Ямбол, като обхваща 15 детски градини.

  Подробна информация за проекта 

История на проекта

През 2014-2015 проектът се осъществи в детските градини в 235 населени места в партньорство с 23 регионални неправителствени организации и в него бяха обхванати 5,737 деца от уязвими общности. През учебните 2015-2016 и 2016-2017 продължихме да подкрепяме деца от уязвими общности, чрез заплащането на такси и скрити разходи. През 2017-2018 година очакваме да продължим да подпомагаме последните 520 деца от проекта да завършат детска градина и да постъпят в първи клас.

Стратегическият фонд за оценка на въздействието към Световната банка и изследователският институт „Лабораторията за борба с бедността“ (Poverty Action Lab) осъществиха оценка на въздействието от проект 2014-2015, чиято цел бе да установи коя от предложените интервенции е икономически най-ефективна. Подобно изследване в национален мащаб се извърши за първи път в цяла източна Европа.

Резултатите от изследването сочат, че премахването на финансовите бариери за посещение на детска градина водят до значимо повишение на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности. Тези открития ни насърчават да продължим подкрепата си за семействата, включени в проекта, и да търсим съмишленици и начини за премахване на финансовите пречки пред всички деца в страната.

Обобщение на резултатите от изследването можете да намерите приложени към настоящото писмо. Пълна версия на изследователският доклад можете да прочетете тук: http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf

Готови за училище през 2017-2018 учебна година

По проекта ще се покриват такси за посещение на детска градина на деца от уязвими общности на възраст от 5 до 6 години. Очакваният ефект от изпълнението на тази мярка е поддържане на високи нива на записване и посещаемост на децата. В края на проекта ще бъде измерена училищната им готовност, за да бъдат установени ефектите от дългосрочното посещение на предучилищно образование.

По проекта работят 6 (шест) отчетни партниращи организации (ОПО) и 8 (осем) мониториращи партниращи организации (МПО). Всяка ОПО извършва месечна отчетност, заплащане на такси и определяне на нуждите от мониторинг за приблизително 20 ДГ, както и извършва мониторинг, записване/отписване и обработка на дарения в своя първоначален район. Всяка МПО извършва мониторинг, записване/отписване в своя първоначален район.

В областите Стара Загора, Сливен и Ямбол, мониторираща и отчетна организация ще е  Сдружение „Свят без граници“ , като безплатно образование ще получат 62 деца от 15 населени места.

Ще се радваме да се свържете с нас при интерес към обмяна на опит и съвместни действия за подобряване на достъпа до предучилищно образование и качеството на образователните грижи за най-малките жители.

За повече информация за проект „Готови за училище“ можете да посетите https://www.sviatbezgranici.org и Facebook страницата на проекта: https://www.facebook.com/GotoviZaUchilishte/.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!