За Сдружение Свят без граници
Нашето сдружение
  Свят без граници  

  За нас  

Сдружение с нестопанска цел “Свят без граници” е вписано в регистъра на Старозагорският окръжен съд през месец Май 2000г. и пререгистрирано по Закона за Юридическите лица с нестопанска цел в обществено полезна дейност, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието (вижте удостоверението).

Членство в други организации/коалиции/международни мрежи от организации:

  • Национална мрежа за децата
  • Неформална мрежа от неправителствени организации, работещи по Компонент 5 „Превенция на ХИВ/СПИН в ромска общност”
  • работещи по Компонент 5 „Подобряване откриването на случаи и успеха на лечението на туберкулозата в ромска общност”.
  • Клуб на етническите общности в град Стара Загора.
  • Национален съвет по сътрудничество, етнически и демографски въпроси.

Човешки ресурс и екип на организацията :

Екипа на сдружение „Свят без граници” при изпълнение на отделните дейности по реализираните проекти разполага с екип включващ специалисти с висше образование, степен бакалавър и степен магистър- социални дейности, лекари, специални педагози, психолози, асистенти от легализирани висши учебни заведения, както и теренни работници студенти, различни специалности.

1.      Управленски екип ( 3 души):

·        Изпълнителен директор и председател на Управителния съвет- Ганчо Александров Илиев (магистърска степен „Социална работа и медиация”)
·        Местен експерт – Милена Ивова Илиева (докторант в Софийския университет)
·        Счетоводител

2.      Изпълнителен екип ( 5 души):

                ·        Общностни сътрудници- 3 души
                ·        Организационен сътрудник- 1 човек

3.      Подпомагащ екип ( в зависимост от реализираните дейности):

                ·        Медицински специалисти- акушер-гинеколог, общопрактикуващ лекар, стоматолог, кожно-венеролог              

·        Доброволци - студенти специалност „Социални дейности” към Тракийски университет град Стара Загора; млади хора от Младежка полицейска академия; доброволци от общността.

  Проекти на Свят без граници  

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!